Archiwa kategorii: Aktualności

FAKE EMAILS WARNING!

Dear Ladies and Gentlemen,

Please be advised that e-mails sent from addresses other than ……………….@glencore.com and in particular from Labno Anna noreply (at) matriculas decoches (dot) com with the name GLENCORE POLSKA, are not sent by employees of Glencore Polska Sp. z o.o.

Glencore Polska Sp. z o.o. is not responsible for the consequences of reaction to them.

These messages are false messages containing malicious code and should be deleted. We suggest reporting suspicion of a crime to the authorities authorized to do so.

Greetings
IT Helpesk team
Glencore Polska Sp. z o.o.

UWAGA NA FAŁSZYWE MAILE!

Szanowni Państwo,

Informujemy iż maile wysyłane z innych adresów niż : ………………@glencore.com w tym w szczególności z adresu Labno Anna noreply (at) matriculas decoches (dot) com z nazwą GLENCORE POLSKA nie są wysyłane przez pracowników Glencore Polska Sp. z o.o.

Glencore Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki reakcji na nie.

Wiadomości te są wiadomościami fałszywymi, zawierającymi złośliwy kod i powinny zostać usunięte. Sugerujemy składanie w uprawnionych do tego organach zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Pozdrawiamy
Zespół IT Helpesk
Glencore Polska Sp. z o.o.