Dla kontrahentów

Za pośrednictwem szerokiej sieci partnerów i przedstawicieli, Glencore Polska skupuje zboża i nasiona oleiste od rolników i handlowców w całym kraju.

Oferujemy najlepsze ceny rynkowe przy odbiorze od sprzedawcy w jego gospodarstwie lub w silosie bądź po dostawie do naszych elewatorów.

Systematycznie korzystamy z usług transportowych w całym kraju i chętnie skontaktujemy się z podmiotami świadczącymi tego rodzaju usługi.

Dokumenty rejestracyjne i uzyskane przez nas świadectwa:

Aktualne przetargi

1. Modernizacja i rozbudowa terminala przeładunkowego Glenport w Elblągu – do obsługi połączeń multimodalnych i transportu realizowanego drogami morskimi i śródlądowymi.

Pytania i odpowiedzi:

 

Protokół z otwarcia ofert w dniu 02 czerwca 2017r.:

*) Uprzejmie informujemy, iż decyzja w sprawie wyboru Wykonawcy zostanie podjęta po weryfikacji ofert pod względem merytorycznym.

Oświadczenie z dnia 09-06-2017 o unieważnieniu przetargu.:

Updated: 20171013:MS