Dla kontrahentów

Za pośrednictwem szerokiej sieci partnerów i przedstawicieli, Glencore Polska skupuje zboża i nasiona oleiste od rolników i handlowców w całym kraju.

Oferujemy najlepsze ceny rynkowe przy odbiorze od sprzedawcy w jego gospodarstwie lub w silosie bądź po dostawie do naszych elewatorów.

Systematycznie korzystamy z usług transportowych w całym kraju i chętnie skontaktujemy się z podmiotami świadczącymi tego rodzaju usługi.

Dokumenty rejestracyjne i uzyskane przez nas świadectwa do pobrania:

Aktualne przetargi:

- brak

Updated: 20181005:MC