Elewator zbożowy w Kętrzynie

ketrzyn

Adres:

Elewator Zbożowy w Kętrzynie
ul. Zbożowa 10
11-400 Kętrzyn

Kontakt:

tel.: +48 89 752 30 12
fax: +48 89 752 30 12

Adres do korespondencji:
GLENPORT Sp. z o.o.
ul. Portowa 4
82-300 Elbląg

Informacje dodatkowe:

Pojemność: 45 000 t

Usługi dodatkowe:
składowanie pelletu