Elewator zbożowy w Pyrzycach

pyrzyce

Adres:

Elewator Zbożowy w Pyrzycach
ul. Żwirki i Wigury 5
74-200 Pyrzyce

Kontakt:

tel.: +48 91 570 07 13
fax: +48 91 570 07 25

Adres do korespondencji:
GLENPORT Sp. z o.o.
ul. Portowa 4
82-300 Elbląg

Informacje dodatkowe:

Pojemność: 52 000 t

Usługi dodatkowe:
składowanie pelletu