Ketrzyn Grain Silo

ketrzyn

Address:

Elewator Zbozowy w Ketrzynie
ul. Zbozowa 10
11-400 Ketrzyn

Contact:

tel.: +48 89 752 30 12
fax: +48 89 752 30 12

Address for Correspondence:
GLENPORT Sp. z o.o.
ul. Portowa 4
82-300 Elblag

Additional Information:

Capacity: 45 000 t

Additional Services:
pellet storage