Werbkowice Grain Silo

Werbkowicach-480x320

Address:

Elewator Zbozowy w Werbkowicach
ul. Przemyslowa 11
22-550 Werbkowice

Contact:

tel.: +48 84 657 32 79
fax: +48 84 657 32 79

Address for Correspondence:
GLENPORT Sp. z o.o.
ul. Portowa 4
82-300 Elbląg

Additional Information:

Capacity: 40 000 t