SAFEAGRI_logo

Najwyższym priorytetem Glencore jest ochrona życia i zdrowia pracowników. Glencore Agriculture  wprowadziło program poprawy bezpieczeństwa wspierający wszystkie operacje, projekty, zakłady, jednolity na całym świecie. Nazwano to przedsięwzięcie SafeAgri.

SafeAgri jest drogą, która poprzez standardy, jasno określone procesy, zarządzanie ryzykiem, ma doprowadzić do zmiany zachowań, wyrobienia dobrych nawyków dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne, współpracowników i bliskich.
Pełne wdrożenie programu SafeAgri  daje nam pewność, że nasi pracownicy są w pełni kompetentni, świadomi i gotowi zarządzać ryzykiem na swoich stanowiskach pracy.

W ramach programu SafeAgri opracowane zostały Zasady Ratujące życie i Protokoły Poważnych Zagrożeń Życia. 

ZASADY RATUJĄCE ŻYCIE

Poniżej znajdziesz 10 najważniejszych zasad zachowania, których przestrzeganie ma uchronić przed poważnymi wypadkami. Zasady są nauczką wyciągniętą z poprzednich zdarzeń. Jeżeli nie będziesz trzymał się zasad, możesz doprowadzić do śmiertelnego wypadku.

ZAWSZE

SAFEAGRI_ikona_zawsze1

Zawsze używaj sprzętu ochrony indywidualnej przewidzianego do prac szczególnie niebezpiecznych.

SAFEAGRI_ikona_zawsze2

Pracując powyżej 2 m, używaj sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości.

SAFEAGRI_ikona_zawsze4

Wykonuj prace, do których jesteś upoważniony i zostałeś przeszkolony.

SAFEAGRI_ikona_zawsze3

Zawsze raportuj zagrożenia, wypadki i „prawie wypadki”.

SAFEAGRI_ikona_zawsze5

Wyłącz (izoluj) energię i wykonaj test, zanim podejmiesz działania konserwacyjne lub naprawcze na maszynac

NIGDY

SAFEAGRI_ikona_nigdy5

Nigdy nie pracuj pod wpływem alkoholu lub narkotyków

SAFEAGRI_ikona_nigdy1

Nie wchodź w strefy niebezpieczne bez pozwolenia.

SAFEAGRI_ikona_nigdy3

Nie modyfikuj ani nie demontuj osłon lub innych zabezpieczeń bez pozwolenia.

SAFEAGRI_ikona_nigdy2

Nie prowadź prac pożarowo niebezpiecznych bez pisemnego pozwolenia

SAFEAGRI_ikona_nigdy4

Nie rozpoczynaj pracy na ciężkim sprzęcie, zanim nie upewnisz się, że pole operacji jest bezpieczne dla Ciebie i innych

Strefy niebezpieczne: strefa załadunku / rozładunku, pod zawieszonym ładunkiem, za barierami wygradzającymi lub w obszarze oznakowanym zakazem wstępu, w obrębie maszyn grożących przygnieceniem lub urwaniem się części, przestrzeń zamknięta, i inne strefy zdefiniowane przez prawo,
normy, ocenę ryzyka.