Poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Cel stanowiska:

Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w spółce Glencore Polska sp. z o.o. oraz w spółkach kapitałowo z nią powiązanych.

Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze
 • praktyczna znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (w tym RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych
 • dobra znajomość zagadnień bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • mile widziane ukończone kursy/szkolenia dotyczące RODO/ ABI
 • zdolność do pracy z dokumentacją i zapisami prawnymi
 • gotowość do odbywania podróży służbowych
 • dokładność i terminowość
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1
 • uwarunkowane ustawowo: pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych, posiadanie odpowiedniej wiedzy w zakresie danych osobowych, niekaralność za przestępstwo umyślne (art. 36 a ust. UODO)

Zadania na stanowisku:

 • prowadzenie procesu dostosowania spółki Glencore Polska i spółek stowarzyszonych do wymogów RODO
 • pełnienie funkcji ABI/IOD w Glencore Polska i spółkach stowarzyszonych
 • zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych
 • bieżąca współpraca ze wszystkimi działami Spółek w zakresie ochrony danych osobowych
 • współtworzenie dokumentacji związanej z procesami przetwarzania danych osobowych, w tym procedur i innych dokumentów regulacyjnych oraz praktyczne wdrażanie tej dokumentacji z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
 • projektowanie oraz opiniowanie umów handlowych w zakresie przetwarzania danych osobowych
 • współpraca przy audytach wewnętrznych badających zgodność przetwarzania danych osobowych z regulacjami wewnętrznymi oraz przepisami prawa
 • udział w projektach z zakresu bezpieczeństwa
 • reprezentowanie Spółek w kontaktach z organami, urzędami, klientami oraz innymi podmiotami w tym odpowiadanie na korespondencję w obszarze danych osobowych
 • prowadzenie szkoleń z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych
 • konsultacje zagadnień i opracowywanie opinii oraz rekomendacji z zakresu ochrony danych osobowych

Oferujemy:

 • pracę w międzynarodowej organizacji
 • umowa o pracę, wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i kwalifikacji
 • świadczenia pozapłacowe po okresie próbnym m.in.: opieka medyczna, karta MultiSport, nauka języków obcych
 • dużą smodzielność i odpowiedzialność w działaniu


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji 

do dnia 3 grudnia 2017 roku 
klikając w przycisk aplikowania.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami, spełniającymi wymagania określone w ogłoszeniu.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych dla realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883), prowadzonych przez Glencore Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku."