Kim jesteśmy?

Spółka Glencore Agriculture jest liderem na rynku produktów rolnych, w tym zbóż, nasion oleistych, roślin strączkowych, cukru, ryżu, bawełny, olejów roślinnych i biodiesla. Jest obecna na wszystkich najważniejszych rynkach importowych i eksportowych na świecie.

Działalność przemysłowa i marketingowa Glencore Agriculture obsługiwana jest przez oddziały  w 35-ciu krajach.

Glencore Polska Sp. z o.o., jako część Glencore Agriculture, jest obecna na rynku polskim od 1997. Nasze główne gałęzie działalności to handel zbożami, nasionami roślin oleistych, śrutami,  składowanie towarów i  produkcja olejów roślinnych. Działalność prowadzimy w połączeniu z naszymi spółkami stowarzyszonymi w Polsce:  Glenport Sp. z o.o., PUP Elewator Ewa Sp. z o.o., Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie Sp. o.o., i w Niemczech: Lubmin Oils GmbH, Glencore Magdeburg GmbH.

Towary kupujemy bezpośrednio od rolników i firm handlowych. Naszymi klientami są producenci żywności,  pasz, lokalni importerzy, dystrybutorzy oraz instytucje państwowe. Dzięki Glencore Polska Sp. z o. o., uprawy z Polski docierają do odległych części świata.

Handel

Składowanie

Import/export

Produkcja